Välkommen!

Kilo svenska lekskola är ett daghem i Esbo som är upprätthålls av Kilo svenska stiftelse. Lekskolan, eller Lekis som vi kallas, finns i Röda stugan på Brinkängsvägen 4 i Gröndal, Esbo, nära Grankulla, och vi har öppet kl. 7.30-16.15 alla vardagar. Vi har plats för 21 barn i åldern 1-6 år.

Ansökningstiden för nya barn har börjat. Ta gärna kontakt via e-post eller telefon.

045-208 1708
personalen@kilolekskola.fi

Daghem i Esbo - Kilo Svenska Lekskola - Röda huset

Vår vision och verksamhet

En trygg miljö för barnen i Esbo

I Lekis vill vi att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga. Trygghet stöder alla delar av barnets utveckling och ger barnet bättre förutsättningar att utvecklas mångsidigt och i egen takt. Alla barn i Lekis bemöts som individer och lär sig att fungera i grupp.

Vår verksamhet

Kilo svenska lekskola upprätthålls av Kilo svenska stiftelse. Lekis verksamhet följer Esbo stads plan för småbarnspedagogik. Vid lekskolan är en ekologiskt hållbar livsstil och respekt för våra medmänniskor och vår omgivning en röd tråd i hela verksamheten. Vid sidan av de ledda aktiviteterna betonar vi lek och rörelse både ute och inne. Barnet lär sig i ledda situationer och aktiviteter och övar sig i leken. I Lekis har barnen mycket tid och utrymme för rörelse och lek varje dag.

Vi gör året om regelbundet skogsutflykter i närmiljön och vi vill lära barnen att tycka om och respektera naturen och upptäcka hur naturen förändras under de olika årstiderna. Vi bekantar oss också med Esbo som vår hemstad. 

I den pedagogiska verksamheten har vi inslag av utforskning och upptäckarstunder, vid sidan av rörelse och sagostunder. Vi deltar i mer än 10 kulturevenemang/läsår i huvudstadsregionen, bl.a. konserter, teaterbesök, och vi besöker regelbundet biblioteken i närområdet.

Eftersom många av barnen kommer från tvåspråkiga familjer, fäster vi stor vikt vid det svenska språket i interaktionen med barnen. Vi läser, sjunger och samtalar mycket; allt för att stärka barnens känsla för det svenska språket. 

För lekskolans 5-åringar erbjuder vi en s.k. Mini-Föris, dvs. varje dag samlas 5-åringarna i en grupp för att undersöka och diskutera om olika teman med inslag av förskolepedagogik. Vi jobbar också dagligen med mobbningsförebyggande arbete. Vi pratar om känslor och hjälper barnen att känna igen sina egna och andras känslor. Vi vill ge dem verktyg att kunna hantera sina egna känslor och lägga ord på dem.

Lekis operativa verksamhet leds av Kilo svenska stiftelses styrelse, i vilken lekskolans föreståndare också ingår.

Lekskolan är privat och beroende av understöd från stiftelser och fonder. Även detta verksamhetsår har bl.a. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Otto A. Malms donationsfond understött verksamheten.

Dagen i Lekis

Vi är kreativa, erfarna och öppna för nya förfaringssätt med respekt för traditioner och kontinuitet. Vi respekterar och tar hänsyn till varandra.

Barnet rör på sig varje dag för att lära känna sin egen kropp, för att må bra och lära sig en sund livsstil.

Sång och musik är en del av vardagen. Vi sjunger och leker alla tillsammans eller i smågrupper.

Vi uppmuntrar och ger barnen möjlighet till mycket fri lek, både ute och inne. Vi betonar den fria lekens betydelse.

Vi uppmuntrar barnet att leka med språket och att uttrycka sig verbalt. Barnet stöds att våga prata enskilt och inför grupp.

Dagens program

7.30Lekis öppnar
8.15morgonmål
9.00-10.15utevistelse
10.30samling i små grupper och dagens aktivitet
11.30lunch
12.00sagostund i små grupper
12.1514vila (1-2 åringar)
12.30chilla
13smågruppsaktivitet
14.15mellanmål
15.00vi går ut
16.00Lekis stänger

Måltiderna i Lekis

I Lekis tillreder personalen morgon- och mellanmålet och vi använder alltid i mån av möjlighet ekologiska produkter. Vi dricker eko-mjölk och kokar vår gröt av eko-gryn. Frukt, grönsaker och bröd är också för det mesta ekologiska. Den varma lunchmaten som levereras till Lekis varje dag kommer från Fazer Food. Lunchmenyn är variationsrik och vår strävan är att barnen ska bekanta sig med olika maträtter och smaker. Vår lunch är helt vegetarisk 1-2 gånger/vecka.

Personal

Carina Björklöf

Lärare inom småbarnspedagogik och föreståndare

Anna Nykvist

Barnskötare och sensomotorisk reflexpedagog

Mette Möller

Lärare inom småbarnspedagogik

Tider och avgifter

Lekis har öppet alla vardagar, måndag-fredag kl. 7.30-16.15.

Våra avgifter följer riktlinjerna för Esbo stads småbarnspedagogik.

Kontakta oss gärna per tfn 045-208 1708 eller e-post personalen@kilolekskola.fi för närmare information.

Man kan också alltid komma och hälsa på oss!