Kilo svenska lekskola upprätthålls av Kilo svenska stiftelse. Lekskolan, eller Lekis som vi kallas, finns i Röda stugan på Brinkängsvägen 4 i Gröndal, Esbo, och vi har öppet kl. 7.30-16.30 alla vardagar. Vi har plats för 20-22 barn i åldern 1-6 år och vi erbjuder både heldags- och halvdagsvård.

För tillfället har vi inga lediga platser men ni kan skicka in en ansökan och ställa er i kö eller ta kontakt via e-post eller telefon

045-208 1708
personalen@kilolekskola.fi

I Lekis vill vi att barnen och deras föräldrar ska känna sig trygga. Trygghet stöder alla delar av barnets utveckling och ger barnet bättre förutsättningar att utvecklas mångsidigt och i egen takt. Alla barn i Lekis bemöts som individer och lär sig att fungera i grupp.

VisionEn trygg miljö för barnen i Esbo


Kilolekis-bild1
Kilo Svenska Lekskola
Brinkängsvägen 4, 02710 ESBO
045 208 1708
personalen@kilolekskola.fi

VerksamhetsplanNya planen för småbarnspedagogikI vår verksamhet har vi den nya planen för småbarnspedagogik som grund.

I Lekis har barnen utrymme för rörelse och lek. Barnen erbjuds ledd aktivitet och möjlighet till fri lek varje dag. Vi tror på att alla barn kan leka med varandra oberoende av kön och ålder.

Barnet lär sig i ledda situationer och aktiviteter och övar sig i den fria leken.

I alla situationer under Lekis-dagen utvecklas barnens sociala färdigheter. De uppmuntras i att lära sig att vänta på sin tur och i att lyssna på varandra och våga uttrycka sig. Vi stöder barnens självständighetsutveckling i de vardagliga rutinerna och uppmuntrar dem till att själva våga ta initiativ. De vuxna finns tillhands för att stöda barnet i de olika situationerna. Vi vill att barnen ska få uppleva känslan av att lyckas och finna glädjen i att göra saker själva. I Lekis övar barnen sig att ta ansvar för sina egna saker och respektera andras.

Barnen lär sig att värna om naturen omkring oss och att känna empati. Vi pratar om känslor och hjälper barnen att känna igen sina egna och andras känslor. Vi vill ge dem verktyg att kunna hantera sina egna känslor och lägga ord på dem. Som stöd använder vi oss av det pedagogiska läromedlet Stegvis.

I Lekis arbetar vi med smågruppsverksamhet. Vi delar in barnen i mindre grupper vid bl a samlingar och sagostunder, gymnastik och musikstunder.

Vi erbjuder barnen mångsidiga upplevelser och kulturtraditioner. Vi besöker biblioteket regelbundet och deltar i flera av Esbos kulturevenemang för barn varje år. Vi gör utflykter i närmiljön och bekantar oss med Esbo som hemstad.

I Lekis betonar vi speciellt lek, rörelse, socialt samspel och språk.

 

Värdegrund
Vi är kreativa, erfarna och öppna för nya arbetssätt


Vi är kreativa, erfarna och öppna för nya förfaringssätt med respekt för traditioner och kontinuitet. Vi respekterar och tar hänsyn till varandra. Alla barn och familjer har samma rättigheter och lika värde. Miljön och de ekologiska värdena betonas.

Kilolekis-bild2

RörelseRörelse varje dag


Det är viktig att barnet rör på sig varje dag för att lära känna sin egen kropp, för att må bra och lära sig en sund livsstil. Vi uppmuntrar till korta och långa rörelsestunder under dagen.

MusikSång och musik


Sång och musik är en del av vardagen. Vi sjunger och leker alla tillsammans eller i smågrupper.

LekMycket fri lek. Både ute och inne


Vi uppmuntrar och ger barnen möjlighet till mycket fri lek, både ute och inne. Vi betonar den fria lekens betydelse. Barn leker inte för att lära sig men de lär sig när de leker. De vuxnas uppgift är att skapa förutsättningar för leken och att finnas vid barnets sida som stöd i leken.

Leken är en skapande verksamhet. Att låta barn leka på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar är bra för deras utveckling.


Kilolekis-bild3

SpråkLeka med språket


Vi uppmuntrar barnet att leka med språket och att uttrycka sig verbalt. Barnet stöds att våga prata enskilt och inför grupp. Vi använder visuellt material som underlättar språkförståelsen. Vi använder materialet som stöd i verksamheten och de vardagliga rutinerna.

Eftersom vi har många tvåspråkiga familjer lägger vi stor vikt vid det svenska språket.