Kilo Svenska LekskolaDagen i Lekis


8.15         morgonmål
8.45         utevistelse
9.45         vi går in
10            dagens aktivitet enligt schema
11             samling i små grupper
11.15       lunch
12            sagostund i små grupper
12.15       vila / chilla
12.30       fri lek
14            mellanmål
14.30       vi går ut

Mål och metoder

En trygg miljö för barnen i Esbo

Vår vision

Kontakt- uppgifter

Vi svarar gärna på
dina frågor!

Kontaktuppgifter