Föräldraförenigen

Lekis föräldraförening är en stödgrupp för Lekis verksamhet. Vi fungerar helt utan byråkrati och med barnens bästa som motivator.

I november ordnar vi ett evenemang på lekis gården. Kom med!