Personal

Carina Björklöf

Lärare inom småbarnspedagogik och föreståndare

Anna Nykvist

Barnskötare och sensomotorisk reflexpedagog

Embla Selenius-Lindwall

Närvårdare

Ivanka Pitkänen

Barnskötare