Kilo Svenska LekskolaTider och avgifter


halvdag  (20 h/vecka) 200 €   

 

heldag (över 20 h/vecka) 320 € 

 

För närmare information, kontakta oss  per tel 045-2081708 eller e-post personalen@kilolekskola.fi

 

Öppethållningstid

vardagar 7.30-16.30