Tider och avgifter

Lekis har öppet alla vardagar, måndag-fredag kl. 7.30-16.15.

Våra avgifter följer riktlinjerna för Esbo stads småbarnspedagogik.

Kontakta oss gärna per tfn 045-208 1708 eller e-post personalen@kilolekskola.fi för närmare information.

Man kan också alltid komma och hälsa på oss!