Kilo Svenska LekskolaTider och avgifter


halvdag    (4 h/dag eller 3 dagar/vecka)   150,-/barn/månad

heldag    (5-8 h/dag)    300,-/barn/månad

Vid närmare upplysning, kontakta oss  per tel 045-2081708 eller e-post personalen@kilolekskola.fi

Öppethållningstid

vardagar 7-17