Kilo Svenska LekskolaTider och avgifter


halvdag    (4 h/dag eller 3 dagar/vecka)   

 

heldag    (5-8 h/dag) 

 

Vid närmare upplysning, kontakta oss  per tel 045-2081708 eller e-post personalen@kilolekskola.fi

 

Öppethållningstid

vardagar 7.30-16.30